საერთაშორისო ტარიფები

მთავარი / საერთაშორისო ტარიფები
ქვეყნები

უცხოეთის ფიქსირებულ ქსელებზე

(თეთრი/წუთი)

უცხოეთის მობილურ ქსელებზე

(თეთრი/წუთი)

მოსკოვი 10 32
რუსეთის სხვა ქალაქები 15 32

თურქმენეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, უზბეკეთი, ტაჯიკეთი, სომხეთი

40

50

აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, ყირგიზეთი 70 70
ევროპა    
გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი, თურქეთი, იტალია, კვიპროსი, საფრანგეთი, საბერძნეთი 15 40
ევროპის დანარჩენი ქვეყნები 15 60
ამერიკა    
აშშ, კანადა 15 15
აზია    
ჩინეთი 15 15
ინდოეთი, ისრაელი, იაპონია 15 40
მსოფლიოს სხვა ქვეყნები 60 60