ვირტუალური ბარათი

მთავარი / ვირტუალური ბარათი

ნებისმიერი მომსახურების სარგებლობისთვის სააბონენტო გადასახადის გადახდისას ვირტუალურ ბარათზე ქულები გროვდება შემდეგი წესით - ერთი გადახდილი ლარი 0,5 ქულაა. ქულების განულება ხდება ყოველი 25-ე თვის 15 რიცხვში.

დაგროვებული ქულების დახარჯვა შესაძლებელია ბარათის კატალოგში მითითებულ ნებისმიერ სერვისზე.
დამატებითი ინფორმაცია დაგროვებულ ქულებზე, კატალოგზე და სხვა პირობებზე იხილეთ პირად სივრცეში www.userarea.co.ge