მომსახურების პირობები

მთავარი / მომსახურების პირობები

მაგთიკომის ოპტიკური ინტერნეტით, Radio ინტერნეტით, DSL ინტერნეტით, IPTV, VOIP მომსახურების ძირითადი ხელშეკრულება


ჰოსტინგის მომსახურების ხელშეკრულება 


IPTV მომსახურების ხელშეკრულების დანართი #1 (IPTV მომსახურების ძირითადი პირობები)