ტელეფონი

მთავარი / ტელეფონი

ციფრული სატელეფონო მომსახურება გულისხმობს თანამედროვე ბიზნენსზე მორგებულ ყველა ფუნქციას, ესენია: